Karabinek Werndl-Holub wz.1873/77 SPRZEDANY

Karabinek Werndl-Holub wz.1873/77 - austro-węgierski karabin jednostrzałowy,modyfikacja skonstruowanego przez Josefa Werndla karabinu wz.1867

Karabiny Werndlwz.1867, wz1873, wz.1867/77 i wz.1873/77 były konstrukcją austro-węgierską. Był to jeden ze słynnych XIX wiecznych karabinów jednostrzałowych, skonstruowany przez Josefa Werndla.  Karabin Werndla zastępił od 1867 roku karabin Wänzl M1866, czyli karabiny odprzodowe Lorenza przebudowane na broń odtylcową. Jednocześnie z karabinem piechoty do uzbrojenia wprowadzono karabinek przeznaczony dla jazdy. Jako konstrukcja karabin i karabinem z 1873 roku były modyfikacją karabinu Werndla z 1967 roku. Zastąpił go w uzbrojeniu armii austro-węgierskiej i został oznaczony jako M1873. Modyfikacja polegała na kilku drobnych zmianach, w tym na przekonstruowaniu zamka i wylotu lufy.  Karabin dla piechoty był jednocześnie wprowadzany z karabinkiem dla kawalerii. Wersje M1867 i M1873 strzelały nabojami bocznego zapłonu M1867 kalibru 11,15 x 42 mm R.

W roku 1877 Do uzbrojenia wprowadzono nowe naboje centralnego zapłony 11,15 x 58 mm R elabrowany 5 g czarnego prochu i dla karabinków 11,15 x 36 mm R elabrowany 2,4 g prochu czarnego. Rozpoczęto przerabianie masowe karabinów na nową amunicję. Oznaczono je wtedy jako M1873/77. Produkcja odbywała się w Zakładach Steyer.             W roku 1885 pojawiła się koncepcja zastąpienia broni Werndla w armii austro-węgierskiej karabinami Mannlichera M1885. Nie znaczy, to, że Werndl'a wycofano całkowicie. Przetrwał on w magazynach i jednostkach paramilitarnych do I wojny światowej. Brał w niej udział, ponieważ wyposażono w niego jednostki pomocnicze i tyłowe. Po I wojnie światowej karabiny Werndl'a znalazły się na wyposażeniu kilku krajów, szczególnie tych powstałych po rozpadzie cesarstwa, min. Polski, Austrii, Węgier, Czechosłowacji.

  Po powstaniu niepodległej II Rzeczypospolitej w Polsce znajdowały się 3 wzory karabinu Werndl. Oznaczono je jako kbk wz.1867/77 (czyli pierwsza wersja Werndl'a przerobiona na nową amunicję) oraz kb wz.1873/77 i kbk wz.1873/77. Ilościowo i jakościowo najistotniejsze są te dwa ostatnie. Karabiny i karabinki Werndl'a pochodziły z 2 zasadniczych źródeł. Po pierwsze organizacje powstające na pocz. XX w., takie jak Związki Strzeleckie, Polskie Drużyny Strzeleckie, Drużyny Bartoszowe uzbrojenie zdobywały z zakupów dokonywanych za środki własne związków, pochodzących ze składek członkowskich. Przed wybuchem I wojny światowej na stanie było: - W Związkach Strzeleckich - 511 szt.  - W Polskich Drużynach Strzeleckich - 500 szt. - W Drużynie Strzeleckiej "Sokół" - 99 sztuk - W Drużynach Bartoszowych - 30 sztuk . Daje to łączną liczbę 1140 sztuk w polskich organizacjach militarnych. Drużyny dały początek kompaniom i pułkom Legionów Polskich tworzonych na początku w 1914 r. na początku wojny. Była to broń będąca na stanie wszystkich jednostek, prócz Kompanii Kadrowej. I tak na przykład 1 pułk strzelców w 1914 roku posiadał 2207 kb Werndl wz. 1873/77 oraz 81 Kbk Werndl wz.73 (po wojnie już nie figurują w spisach).  Drugim źródłem tej broni w Polsce były magazyny zaborcze oraz pochodzące z rozbrajania oddziałów. Pewnych ilości tych karabinów używano w powstaniach śląskich i właśnie w 1921 roku niwielka ich ilość zasiliła magazyny WP.   W 1919 roku karabiny Mannlicher i Werndl łącznie stanowiły 40% uzbrojenia Wojska Polskiego. Karabinki wz.67/77 i 73/77 uznawane były za jeden rodzaj karabinu i w spisach ilościowych występowały jako jeden karabin, dlatego źródła podają, że w Polsce był jeden wzór karabinka (wz.67/77 i 73/77) i jeden karabinu (73/77). Pod koniec 1920 roku w WP broń austriacka stanowiła już 17% uzbrojenia. W czasie wojny polsko - bolszewickiej w karabiny Werndl uzbrajano raczej jednostki ochotnicze i tyłowe. Było to szczególnie spowodowane faktem iż karabin był jednostrzałowy!   

Do każdej sztuki dołączamy fakturę VAT oraz zaświadczenie CLK KGP. Zdjęcia przedstawiają konkretny egzemplarz na sprzedaż.Karabinek wyprodukowany w 1882 roku w K.u K. zakladach OEWG.Broń sprawna mechanicznie,można oddać "suchy strzał"

 

Zakup tylko dla osób pełnoletnich bez zezwolenia , konieczność rejestracji w WPA.

 

 

Zakup bez zezwolenia

Cena z podatkiem VAT: 0,00

Na zamówienieGaleria zdjęć: